Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1929

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1922, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

  Nguyên quán Thành Phố Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu, nguyên quán Thành Phố Vinh - Nghệ An hi sinh 14/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

  Nguyên quán Khu phố 3 - Thành phố Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu, nguyên quán Khu phố 3 - Thành phố Vinh - Nghệ An hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

  Nguyên quán Hồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu, nguyên quán Hồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...