Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1922

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1929, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

  Nguyên quán Thành Phố Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu, nguyên quán Thành Phố Vinh - Nghệ An hi sinh 14/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

  Nguyên quán Khu phố 3 - Thành phố Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu, nguyên quán Khu phố 3 - Thành phố Vinh - Nghệ An hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

  Nguyên quán Hồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu, nguyên quán Hồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...