Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

Sinh 1911

Hi sinh 31/3/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Kim Thành - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Kim Thành - Hải Hưng hi sinh 16.04.1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Yên trường - Hoàng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Yên trường - Hoàng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1960, hi sinh 28/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Yên tiến - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Yên tiến - ý Yên - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 04/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Yên Khê - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Yên Khê - Thanh Ba - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 19 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Ý Yên - Nam Định, sinh 1950, hi sinh 15/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 6. Xem thêm các kết quả khác...