Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

Nguyên quán Long Hòa - Dâu Tiếng

Sinh 1949

Hi sinh 05/12/1972

Đơn vị QĐNDVN

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán Sơn Thịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán Sơn Thịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang hi sinh 17/02/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhơn

  Nguyên quán Mỹ Lợi B - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhơn, nguyên quán Mỹ Lợi B - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1950, hi sinh 30/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...