Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

Nguyên quán Quảng Bình

Sinh 1951

Hi sinh 20/6/1975

Đơn vị C4 - D1 - 117A

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

  Nguyên quán Tân Hòa - Cửu Long

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn, nguyên quán Tân Hòa - Cửu Long, sinh 1967, hi sinh 30/11/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

  Nguyên quán Đông Phúc - Yên Lãng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn, nguyên quán Đông Phúc - Yên Lãng - Hà Bắc hi sinh 22/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

  Nguyên quán Ba Chúc - Tri Tôn - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn, nguyên quán Ba Chúc - Tri Tôn - An Giang hi sinh 17/04/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

  Nguyên quán Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn, nguyên quán Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...