Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

Nguyên quán Thanh Hoá

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

  Nguyên quán Tân Hòa - Cửu Long

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn, nguyên quán Tân Hòa - Cửu Long, sinh 1967, hi sinh 30/11/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

  Nguyên quán Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn, nguyên quán Quảng Bình, sinh 1951, hi sinh 20/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

  Nguyên quán Đông Phúc - Yên Lãng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn, nguyên quán Đông Phúc - Yên Lãng - Hà Bắc hi sinh 22/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

  Nguyên quán Ba Chúc - Tri Tôn - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn, nguyên quán Ba Chúc - Tri Tôn - An Giang hi sinh 17/04/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...