Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

Nguyên quán Hưng Lộc - Thống Nhất - Đồng Nai

Hi sinh 29/7/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1915, hi sinh 08/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán Hoà Hội - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán Hoà Hội - Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 20/04/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...