Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

Hi sinh 27/05/1905

Đơn vị T11 – QK 2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1915, hi sinh 08/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán Hưng Lộc - Thống Nhất - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán Hưng Lộc - Thống Nhất - Đồng Nai hi sinh 29/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán Hoà Hội - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán Hoà Hội - Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 20/04/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...