Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

Sinh 1950

Hi sinh 12/5/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán Yên Dương - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán Yên Dương - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1964, hi sinh 14/09/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán Thanh Văn - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán Thanh Văn - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1928, hi sinh 22/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán Thanh Cát - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán Thanh Cát - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1946, hi sinh 03/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán Th? Trấn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán Th? Trấn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1928, hi sinh 12/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán Tây Ninh hi sinh 16/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 6. Xem thêm các kết quả khác...