Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

Hi sinh 31/3/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán Vọng Xuyên - Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán Vọng Xuyên - Phúc Thọ - Hà Tây, sinh 1953, hi sinh 04/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 08/09/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thái - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán Tiên Nghĩa - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán Tiên Nghĩa - Quốc Oai - Hà Tây hi sinh 28/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1927, hi sinh 05/02/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...