Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập

Nguyên quán Tuy An - Chương Mỹ - Hà Tây

Hi sinh 26 - 08 - 1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập

  Nguyên quán Tuy An - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập, nguyên quán Tuy An - Chương Mỹ - Hà Tây hi sinh 26/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thái Thịnh - Xã Thái Thịnh - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 4/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...