Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên

Nguyên quán Tây Thành - Yên Thành - Nghệ An

Hi sinh 1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu 2, Thị trấn Huyện Yên Thành, Nghệ An
ĐT: 0912.681.014 (Trưởng phòng) - 0914.612.008 (Phó phòng) - 0912.884.800 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên

  Nguyên quán Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên, nguyên quán Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1958, hi sinh 1/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên, nguyên quán Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên, nguyên quán Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên

  Nguyên quán Tây Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên, nguyên quán Tây Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...