Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy

Nguyên quán Cấp Tiến - Châu Giang - Hải Hưng

Hi sinh 21/1/1981

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy

  Nguyên quán Vân Tạo - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy, nguyên quán Vân Tạo - Thường Tín - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 30/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy

  Nguyên quán Quang Minh - Kim Anh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy, nguyên quán Quang Minh - Kim Anh - Vĩnh Phú, sinh 1942, hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy

  Nguyên quán Động Lính - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy, nguyên quán Động Lính - Thanh Ba - Vĩnh Phú, sinh 1938, hi sinh 12/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy

  Nguyên quán Vân Tạo - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy, nguyên quán Vân Tạo - Thường Tín - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 30/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...