Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến (Mộ TT 5 LS)

Nguyên quán Xuân Thiện - Xuân Thủy - Nam Định

Sinh 1950

Hi sinh 11/8/1970

Cấp bậc Trợ lý

Đơn vị D1696 Long An

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Xuân Chúc (Mộ TT 5 LS)

  Nguyên quán Ngọc Sơn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Xuân Chúc (Mộ TT 5 LS), nguyên quán Ngọc Sơn - Ninh Bình, sinh 1950, hi sinh 11/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Dương Linh (Mộ TT 5 LS)

  Nguyên quán Kỳ Phụng - Kỳ Anh - Hà Tinh

  Liệt sĩ Nguyễn Dương Linh (Mộ TT 5 LS), nguyên quán Kỳ Phụng - Kỳ Anh - Hà Tinh, sinh 1939, hi sinh 11/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân

  Nguyên quán Vạn Thái - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân, nguyên quán Vạn Thái - ứng Hoà - Hà Tây hi sinh 27/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

  Nguyên quán Tân Tiến - Văn Lâm - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến, nguyên quán Tân Tiến - Văn Lâm - Hải Hưng hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...