Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

Nguyên quán Kim Thành - Kim Sơn - Ninh Bình

Sinh 1962

Hi sinh 11/11/1984

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị D59 D 7705

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân

  Nguyên quán Yên Nhân - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân, nguyên quán Yên Nhân - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1940, hi sinh 18/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân

  Nguyên quán Vạn Thái - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân, nguyên quán Vạn Thái - ứng Hoà - Hà Tây hi sinh 27/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân

  Nguyên quán Mai Dịch - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân, nguyên quán Mai Dịch - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1960, hi sinh 4/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

  Nguyên quán Tiên Sơn - Tiên Phước - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến, nguyên quán Tiên Sơn - Tiên Phước - Quảng Nam, sinh 1958, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

  Nguyên quán Tân Tiến - Văn Lâm - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến, nguyên quán Tân Tiến - Văn Lâm - Hải Hưng hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...