Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

Nguyên quán Chi Lăng - Cao Lạng

Sinh 1951

Hi sinh 19/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân

  Nguyên quán Yên Nhân - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân, nguyên quán Yên Nhân - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1940, hi sinh 18/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân

  Nguyên quán Vạn Thái - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân, nguyên quán Vạn Thái - ứng Hoà - Hà Tây hi sinh 27/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân

  Nguyên quán Mai Dịch - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân, nguyên quán Mai Dịch - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1960, hi sinh 4/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

  Nguyên quán Tiên Sơn - Tiên Phước - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến, nguyên quán Tiên Sơn - Tiên Phước - Quảng Nam, sinh 1958, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

  Nguyên quán Tân Tiến - Văn Lâm - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến, nguyên quán Tân Tiến - Văn Lâm - Hải Hưng hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...