Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn

Nguyên quán Hoà Phong - Mỹ Hào

Hi sinh 6/4/1985

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn

  Nguyên quán Gia Lộc - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn, nguyên quán Gia Lộc - Hải Dương, sinh 1954, hi sinh 03/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn

  Nguyên quán Hoà Phong - Mỹ Hào

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn, nguyên quán Hoà Phong - Mỹ Hào hi sinh 6/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn

  Nguyên quán Gia Lộc - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn, nguyên quán Gia Lộc - Hải Dương, sinh 1954, hi sinh 03/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ nguyễn xuân toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn xuân toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại hương thuỷ - Phường Phú Bài - Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
 5. Xem thêm các kết quả khác...