Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì

Nguyên quán Quỳnh Minh - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Sinh 1943

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì

  Nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì, nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hi sinh 15/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì

  Nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì, nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1953, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì

  Nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì, nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì

  Nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì, nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1953, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...