Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

Nguyên quán Trần Phú - Ân Thi - Hải Hưng

Sinh 1951

Hi sinh 09/09/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Ninh Tân - Ninh Hoà - Khánh Hoà

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Ninh Tân - Ninh Hoà - Khánh Hoà, sinh 1958, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Đông Vĩnh - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Đông Vĩnh - Vinh - Nghệ An, sinh 1962, hi sinh 23/23/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Xuân Lam - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Xuân Lam - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1943, hi sinh 8/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Bắc Giang hi sinh 11/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...