Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

Nguyên quán Đông Vĩnh - Vinh - Nghệ An

Sinh 1962

Hi sinh 23/23/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Trần Phú - Ân Thi - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Trần Phú - Ân Thi - Hải Hưng, sinh 1951, hi sinh 09/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Ninh Tân - Ninh Hoà - Khánh Hoà

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Ninh Tân - Ninh Hoà - Khánh Hoà, sinh 1958, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Xuân Lam - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Xuân Lam - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1943, hi sinh 8/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Bắc Giang hi sinh 11/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...