Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Đức Trâm

Nguyên quán Phượng Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng

Hi sinh 15/03/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Đức Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Trâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đức Trâm

  Nguyên quán Phượng Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Đức Trâm, nguyên quán Phượng Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Đức Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đức Trâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Quốc Trâm

  Nguyên quán Xuân Tiên - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Quốc Trâm, nguyên quán Xuân Tiên - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...