Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Quốc Trâm

Nguyên quán Xuân Tiên - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh

Sinh 1953

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Quốc Trâm

  Nguyên quán Xuân Tiên - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Quốc Trâm, nguyên quán Xuân Tiên - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh, sinh 1953, hi sinh 12/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Quốc Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Trâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đức Trâm

  Nguyên quán Phượng Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Đức Trâm, nguyên quán Phượng Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng hi sinh 15/03/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đức Trâm

  Nguyên quán Phượng Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Đức Trâm, nguyên quán Phượng Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...