Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Gia Kim

Nguyên quán Kim Trung - Hoài Đức - Hà Tây

Sinh 1934

Hi sinh 20/06/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Gia Kim

  Nguyên quán Kim Trung - Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Phạm Gia Kim, nguyên quán Kim Trung - Hoài Đức - Hà Tây, sinh 1934, hi sinh 20/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Gia Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Gia Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 20/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Di Trạch - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Phạm Gia Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Gia Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 20/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Gia Kim

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Kim, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá hi sinh 04/06/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...