Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Minh Vũ

Nguyên quán Yên Phú - ý Yên - Nam Hà

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Minh

  Nguyên quán Yên Phú - ý Yên - Nam Hà

  Liệt sĩ Phạm Minh , nguyên quán Yên Phú - ý Yên - Nam Hà hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh , nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Phạm Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh , nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...