Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên

Hi sinh 25/7/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Cao Minh - Xã Cao Minh - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Đường 20/08 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
ĐT: 031.3884205

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên

  Nguyên quán Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên, nguyên quán Thanh Hoá, sinh 1952, hi sinh 01/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 01/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Thiên - Xã Thuận Thiên - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...