Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên

Sinh 1952

Hi sinh 1/5/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên

  Nguyên quán Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên, nguyên quán Thanh Hoá, sinh 1952, hi sinh 01/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 01/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Thiên - Xã Thuận Thiên - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Cao Minh - Xã Cao Minh - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...