Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Ngọc Nuôi

Nguyên quán Phù Cừ - Hưng Yên

Sinh 1951

Hi sinh 13/04/1967

Đơn vị D 225

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Nuôi

  Nguyên quán Phù Cừ - Hưng Yên

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Nuôi, nguyên quán Phù Cừ - Hưng Yên, sinh 1951, hi sinh 13/04/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 4/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Hửu - Bình Định
 4. Liệt sĩ Phạm Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nuôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...