Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn An

Sinh 1947

Hi sinh 12/2/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán Yên Định - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán Yên Định - Thanh Hóa hi sinh 01.02.1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 2. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán Việt Hòa - Kim Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán Việt Hòa - Kim Châu - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 137/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán Trần Cao Phú - Phú Lương - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán Trần Cao Phú - Phú Lương - Hải Hưng hi sinh 20 - 05 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1950, hi sinh 24/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán Hải Lộc - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán Hải Lộc - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 12/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...