Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Bé

Nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương

Sinh 1941

Đơn vị Dđội Viên

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1942, hi sinh 27/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1960, hi sinh 18/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Mỹ Tho - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Mỹ Tho - Cái Bè - Tiền Giang hi sinh 8/4/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Mỹ Lương - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Mỹ Lương - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1944, hi sinh 11/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...