Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Bé

Nguyên quán Mỹ Lương - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1944

Hi sinh 11/10/1971

Cấp bậc Chiến sỉ

Đơn vị D 514

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1942, hi sinh 27/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1960, hi sinh 18/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Mỹ Tho - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Mỹ Tho - Cái Bè - Tiền Giang hi sinh 8/4/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...