Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

Sinh 1962

Hi sinh 19/2/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

  Nguyên quán Thái Hồng - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Đầu, nguyên quán Thái Hồng - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 28/01/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

  Nguyên quán Hợp Thắng - Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Văn Đầu, nguyên quán Hợp Thắng - Triệu Sơn - Thanh Hóa, sinh 1962, hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

  Nguyên quán Hợp Thắng - Triệu Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Văn Đầu, nguyên quán Hợp Thắng - Triệu Sơn - Thanh Hoá, sinh 1962, hi sinh 19 - 02 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...