Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

Nguyên quán Hợp Thắng - Triệu Sơn - Thanh Hoá

Sinh 1962

Hi sinh 19 - 02 - 1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

  Nguyên quán Thái Hồng - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Đầu, nguyên quán Thái Hồng - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 28/01/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

  Nguyên quán Hợp Thắng - Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Văn Đầu, nguyên quán Hợp Thắng - Triệu Sơn - Thanh Hóa, sinh 1962, hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...