Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Đồng Thanh - Xã Đồng Thanh - Huyện Kim Động - Hưng Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 03213 811304 (Phó chủ tịch UBND huyện Kim Động)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ

  Nguyên quán Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ, nguyên quán Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1936, hi sinh 02/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ

  Nguyên quán Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ, nguyên quán Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1936, hi sinh 02/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Phạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phạm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý Xã Thanh lâm - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Đồng Tháp - Xã Mỹ Trà - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...