Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Xuân Đá

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ P.Đông Lương - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Xuân Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Đá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Phường Đông Lương - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Xuân Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Đá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Long - Xã Tịnh Long - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Đá

  Nguyên quán Vĩnh Lạc - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Xuân Đá, nguyên quán Vĩnh Lạc - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 9/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...