Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Văn Thu

Hi sinh 13/3/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Văn Thu

  Nguyên quán Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Phan Văn Thu, nguyên quán Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1942, hi sinh 13/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Thu

  Nguyên quán Kiến An - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Phan Văn Thu, nguyên quán Kiến An - Chợ Mới - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Phan Văn Thu

  Nguyên quán Quảng Nam

  Liệt sĩ Phan Văn Thu, nguyên quán Quảng Nam hi sinh 26/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phan Văn Thu

  Nguyên quán Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Phan Văn Thu, nguyên quán Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1942, hi sinh 13/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Thu

  Nguyên quán Hòa Khánh - Hòa Vang - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Phan Văn Thu, nguyên quán Hòa Khánh - Hòa Vang - Đà Nẵng hi sinh 17/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...