Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ TRẦN VĂN THÍ

Nguyên quán Vạn Hưng - Vạn Ninh - Khánh Hòa

Sinh 1930

Hi sinh 1/1968

Đơn vị cán bộ kinh tài

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thí

  Nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Thí, nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 11/09/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thí

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Thí, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thí

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Thí, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1929, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thí

  Nguyên quán Hải Sơn - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Thí, nguyên quán Hải Sơn - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1918, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...