Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thí

Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1929

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thí

  Nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Thí, nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 11/09/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thí

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Thí, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ TRẦN VĂN THÍ

  Nguyên quán Vạn Hưng - Vạn Ninh - Khánh Hòa

  Liệt sĩ TRẦN VĂN THÍ, nguyên quán Vạn Hưng - Vạn Ninh - Khánh Hòa, sinh 1930, hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thí

  Nguyên quán Hải Sơn - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Thí, nguyên quán Hải Sơn - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1918, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...