Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Đá

Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1941

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Đá

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Đá, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 19 - 1 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đá

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Đá, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 19/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đá

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Đá, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1941, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ trần đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần đá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...