Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ trần đá

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại -

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Đá

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Đá, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 19 - 1 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đá

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Đá, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đá

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Đá, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 19/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đá

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Đá, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1941, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...