Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Danh Tuyền

Nguyên quán Mể Sơn - Văn Giang - Hải Hưng

Hi sinh 1/5/1970

Cấp bậc A phó - H1

Đơn vị F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Danh Tuyền

  Nguyên quán Mể Sơn - Văn Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Danh Tuyền, nguyên quán Mể Sơn - Văn Giang - Hải Hưng hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Trần Danh Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Danh Tuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ trần tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần tuyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại phú vang - Xã Phú Đa - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Tuyền

  Nguyên quán Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Trần Thanh Tuyền, nguyên quán Gia Viễn - Ninh Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...