Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

Hi sinh 13/5/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Huyền Sơn - Huyện Lục Nam - Bắc Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
52 Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Giang
ĐT: 0240 3554 853

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình, sinh 1945, hi sinh 29 - 09 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán Đức Hiệp - Kim Động - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán Đức Hiệp - Kim Động - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 06/03/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán Tiến Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán Tiến Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1943, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình, sinh 1945, hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...