Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Nhã

Hi sinh 1967

Hiện đang yên nghỉ tại Xã Bình Lâm - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Nhã

  Nguyên quán Quang Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Hữu Nhã, nguyên quán Quang Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Kim Nhã

  Nguyên quán Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Kim Nhã, nguyên quán Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Nhã

  Nguyên quán Hiệp Đức - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Thanh Nhã, nguyên quán Hiệp Đức - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1944, hi sinh 01/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...