Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Quốc Hiệu

Hi sinh 4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Thị trấn Thịnh long - Thị trấn Thịnh Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu 5, TT Yên Định, Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu
ĐT: 03503.775558 - (0350) 3877141 (UBND huyện)
Sở Lao động thương binh và xã hội
64 Trần Phú - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0350 3849393 - 0350 3869032

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Quốc Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lộc Ninh - Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
 2. Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu

  Nguyên quán Tam Thanh - Vũ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu, nguyên quán Tam Thanh - Vũ Bản - Nam Hà hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1973, hi sinh 21 - 02 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Xuân Mỹ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1973, hi sinh 21/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thôn Xuân Mỵ - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...