Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Trường

Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1911

Hi sinh 15/3/1950

Cấp bậc Chiến sĩ VQĐ

Đơn vị E 95

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Trường

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Trường, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1911, hi sinh 15 - 3 - 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Việt Đoàn - Xã Việt Đoàn - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 4. Liệt sĩ Trần Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 15/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...