Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Trường

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Trường

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Trường, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1911, hi sinh 15 - 3 - 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Trường

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Trường, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1911, hi sinh 15/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Việt Đoàn - Xã Việt Đoàn - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 15/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...