Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Đông

Sinh 1953

Hi sinh 6/6/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1943, hi sinh 08/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán Quảng Ngãi hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1958, hi sinh 08/08/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1958, hi sinh 08/08/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán Diển Kỳ - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán Diển Kỳ - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1953, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...