Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thích

Hi sinh 29/6/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thích

  Nguyên quán Xuân Tiến - Thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Thích, nguyên quán Xuân Tiến - Thái Ninh - Thái Bình hi sinh 29/06/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thích

  Nguyên quán Trung Anh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Thích, nguyên quán Trung Anh - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 14/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thích

  Nguyên quán Tân Hùng - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Trần Văn Thích, nguyên quán Tân Hùng - Lạng Giang - Hà Bắc, sinh 1952, hi sinh 14/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thích

  Nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Thích, nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thích

  Nguyên quán Xuân Tiến - Thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Thích, nguyên quán Xuân Tiến - Thái Ninh - Thái Bình hi sinh 29/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...