Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai

Nguyên quán Châu Sơn - Phú Xuyên - Hà Tây

Sinh 1946

Hi sinh 15/05/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai

  Nguyên quán Châu Sơn - Phú Xuyên - Hà Tây

  Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai, nguyên quán Châu Sơn - Phú Xuyên - Hà Tây, sinh 1946, hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Châu Can - Xã Châu Can - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thanh Oai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Đình Oai

  Nguyên quán Vĩnh Linh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trịnh Đình Oai, nguyên quán Vĩnh Linh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...