Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Thiết

Sinh 1955

Hi sinh 3/4/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1955, hi sinh 03/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 03/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mang Thít - Xã Tân Long Hội - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Phúc - Xã Nhơn Phúc - Huyện An Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...