Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Thiết

Sinh 1943

Hi sinh 5/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Phúc - Xã Nhơn Phúc - Huyện An Nhơn - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Hồng Phong, Thị Trấn Bình Định, , Thị Xã An Nhơn, Bình Định
ĐT: 0563.835.214 - 056.6268937 (Trưởng phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1955, hi sinh 03/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 03/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 3/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mang Thít - Xã Tân Long Hội - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...